Wizytacje w grudniu br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie grudnia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 30 listopada – 1 grudnia na kierunku „informatyka” prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim; na kierunku „finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; 2 – 3 grudnia na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; … Czytaj dalej

Wizytacje w drugiej połowie listopada br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 listopada na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Neofilologicznym Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku; na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Hajnówce Politechniki Białostockiej; na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; 17-18 … Czytaj dalej

Otwarte konsultacje projektu szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów

Od 1 października 2018 obowiązuje nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Polska Komisja Akredytacyjna jest zobowiązana, zgodnie z ustawą, do  określenia w statucie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania  oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Oddajemy do otwartej konsultacji  projekty szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów opracowane przez powołany w tym celu wewnętrzny zespół roboczy i zaakceptowane … Czytaj dalej

Wizytacje w pierwszej połowie listopada br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 3-4 listopada na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku; na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu; 7-8 listopada na kierunku „odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego … Czytaj dalej