Wizytacje w grudniu br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie grudnia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

30 listopada – 1 grudnia

na kierunku „informatyka” prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

na kierunku „finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie;

2 – 3 grudnia

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie;

3 – 4 grudnia

na kierunku „grafika” prowadzonym w Collegium Da Vinci w Poznaniu;

na kierunku „archeologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

5 – 6 grudnia

na kierunku ”mikrobiologia” prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

6 – 7 grudnia

na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „architektura krajobrazu” prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego;

7 – 8 grudnia

na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Medycznym Uczelni Rzeszowskiego;

na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej;

na kierunku „rolnictwo” prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej;

8 – 9 grudnia

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie;

9 – 10 grudnia

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej;

na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji w Filii w Wyszkowie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;

10 – 11 grudnia

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;

na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;

11 – 12 grudnia

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;

na kierunku „fizyka” prowadzonym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku;

na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;

14 – 15 grudnia

na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Rehabilitacji  Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie;

na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym w instytucie Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Uczelni Jańskiego w Łomży;

na kierunku „psychologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach:

15 – 16 grudnia

na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji w Filii w Iławie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.