IVth Quality Forum.

The State Accreditation Committee in cooperation with Business Centre Club organizes IVth Quality Forum (08.04.2009) dedicated to role of representatives of employers in the quality assurance process. The aim of the meeting is to discuss significance and roles of representatives of employmers in the process of education, assessment and quality assurance of education. The discussion should allow … Czytaj dalej

IV Forum Jakości

Państwowa Komisja Akredytacyjna wspólnie z Business Centre Club organizuje w dniu 8 kwietnia 2009r. IV Forum Jakości poświęcone roli pracodawców w procesie zapewnienia jakości i oceny wyższego wykształcenia. Celem seminarium jest przedyskutowanie znaczenia i roli pracodawców w procesie kształcenia, jego oceny oraz zapewniania jakości. Seminarium powinno ułatwić zidentyfikowanie wzajemnych oczekiwań oraz docelowych form współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, która sprzyjać będzie wysokiej jakości kształcenia zorientowanego … Czytaj dalej