IV Forum Jakości

Państwowa Komisja Akredytacyjna wspólnie z Business Centre Club organizuje w dniu 8 kwietnia 2009r. IV Forum Jakości poświęcone roli pracodawców w procesie zapewnienia jakości i oceny wyższego wykształcenia.
Celem seminarium jest przedyskutowanie znaczenia i roli pracodawców w procesie kształcenia, jego oceny oraz zapewniania jakości. Seminarium powinno ułatwić zidentyfikowanie wzajemnych oczekiwań oraz docelowych form współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, która sprzyjać będzie wysokiej jakości kształcenia zorientowanego na potrzeby rynku pracy.

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli: pracodawców, uczelni, MNiSzW, KRASP, KRZaSP, RGSW, Grupy Roboczej Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej, Parlamentu Studentów RP, środowiskowych komisji akredytacyjnych, członków i ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Seminarium odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10. Przewidywana liczba uczestników: 120 (o rejestracji na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby reprezentantów jednej instytucji)

Uwaga: w programie seminarium przewidziana została prezentacja w języku angielskim. Organizator nie przewiduje tłumaczenia symultanicznego w trakcie spotkania.