Powołanie Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

ołówki na żółtym tle

W dniu 8 września 2021 r., działając na podstawie § 8 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Pan prof. dr hab. Stanisław Wrzosek powołał Radę Konsultacyjną PKA w następującym składzie: prof. dr hab. Adam Budnikowski – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Członkowie: prof. dr hab. Jan Głuchowski, Mateusz Grochowski (Przewodniczący Parlamentu Studentów RP), ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, Dominik … Czytaj dalej