Powołanie Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 8 września 2021 r., działając na podstawie § 8 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Pan prof. dr hab. Stanisław Wrzosek powołał Radę Konsultacyjną PKA w następującym składzie:

 • prof. dr hab. Adam Budnikowski – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej

Członkowie:

 • prof. dr hab. Jan Głuchowski,
 • Mateusz Grochowski (Przewodniczący Parlamentu Studentów RP),
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak,
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak,
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek,
 • Dominik Postaremczak (Koordynator ekspertów PKA ds. współpracy z pracodawcami),
 • dr hab. Jerzy Przyborowski,
 • prof. dr hab. Marek Rocki,
 • dr hab. Mieczysław Socha,
 • prof. dr hab. Danuta Strahl,
 • prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz,
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn.

Rada Konsultacyjna Polskiej Komisji Akredytacyjnej pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Komisji. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w listopadzie br.