Wręczenie certyfikatów poświadczających uzyskanie ocen wyróżniających.

W dniu 13 października 2011 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej wręczył certyfikaty poświadczające uzyskanie wyróżniającej oceny jakości kształcenia przedstawicielom następujących uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek „filologia” w zakresie filologii germańskiej prowadzony na Wydziale Filologicznym, kierunek „filologia” w zakresie filologii niderlandzkiej na Wydziale Filologicznym, kierunek „informatyka” na Wydziale Matematyki i Informatyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek „informatyka” na Wydziale Matematyki i Informatyki, kierunek „zdrowie publiczne” … Czytaj dalej