Wręczenie certyfikatów poświadczających uzyskanie ocen wyróżniających.

W dniu 13 października 2011 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej wręczył certyfikaty poświadczające uzyskanie wyróżniającej oceny jakości kształcenia przedstawicielom następujących uczelni:

 • Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek „filologia” w zakresie filologii germańskiej prowadzony na Wydziale Filologicznym, kierunek „filologia” w zakresie filologii niderlandzkiej na Wydziale Filologicznym, kierunek „informatyka” na Wydziale Matematyki i Informatyki,
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek „informatyka” na Wydziale Matematyki i Informatyki, kierunek „zdrowie publiczne” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum,
 • Uniwersytetu Opolskiego – kierunek „teologia” na Wydziale Teologicznym,
 • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” na Wydziale Artystycznym w Cieszynie,
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – kierunek „zootechnika” na Wydziale Bioinżynierii Zwierzą,
 • Uniwersytetu Zielonogórskiego – kierunek „informatyka” na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacj,
 • Politechniki Wrocławskiej – kierunek „informatyka” prowadzony na Wydziale Elektroniki,
 • Politechniki Poznańskiej – kierunek „informatyka” prowadzony na Wydziale Informatyki i Zarządzania,
 • Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – kierunek „informatyka” prowadzony na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektronik,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – kierunek „leśnictwo” prowadzony na Wydziale Leśnym,
 • Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – kierunek „instrumentalistyka” prowadzony na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym,
 • Akademii Muzycznej w Krakowie – kierunek „instrumentalistyka” prowadzony na Wydziale Instrumentalny,
 • Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – kierunek „grafika” prowadzony na Wydziale Grafiki i Malarstwa,
 • Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – kierunek „grafika” na Wydziale Artystycznym.