Wizytacje PKA w pierwszej połowie 2018 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny programowe w pierwszej połowie 2018 r.: 9 – 10.01: na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej; 11 – 12.01: na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach; na kierunku „filologia germańska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „wzornictwo” prowadzonym w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej  12-13.01: na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym … Czytaj dalej

NCFMEA potwierdza wysoką ocenę systemu akredytacji polskich uczelni medycznych.

W czwartek 21 września br. National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (tj. komisja wyodrębniona w Departamencie Edukacji USA zajmująca się kształceniem na kierunku lekarskim) po lekturze raportu samooceny przygotowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną we współpracy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Zdrowia oraz Uniwersytecką Komisją ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim oraz publicznym wysłuchaniu wystąpień członków polskiej delegacji zadecydowała o przedłużeniu pozytywnej oceny systemu oceny i akredytacji polskich … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: w ostatnich dniach 2017 r.

Następujące oceny programowe zostały zaplanowane przez zespoły obszarowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ostatnich dniach 2017 r.: 11 – 12 grudnia: na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej; na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu; 12 – 13 grudnia: na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach; na kierunku „logistyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej … Czytaj dalej