NCFMEA potwierdza wysoką ocenę systemu akredytacji polskich uczelni medycznych.

W czwartek 21 września br. National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (tj. komisja wyodrębniona w Departamencie Edukacji USA zajmująca się kształceniem na kierunku lekarskim) po lekturze raportu samooceny przygotowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną we współpracy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Zdrowia oraz Uniwersytecką Komisją ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim oraz publicznym wysłuchaniu wystąpień członków polskiej delegacji zadecydowała o przedłużeniu pozytywnej oceny systemu oceny i akredytacji polskich uczelni medycznych. Oficjalne pismo Departamentu Edukacji USA w tej sprawie nosi datę 20 listopada 2017 r.:

[divider height=”30″ line=”1″]

[image src=”https://pka.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/letter.png” align=”” caption=”Skan decyzji NCFMEA” link=”https://pka.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/Poland-Secretary-Letter-2017.pdf”  link_type=”” target=”” alt=””]

[divider height=”30″ line=”1″]

Decyzja ta oznacza, że polskie uczelnie medyczne mogą ubiegać się o uczestnictwo w programie William D. Ford Federal Direct Loan pozwalającym amerykańskim studentom ubiegać się o dofinansowanie studiów odbywających się w polskich uczelniach medycznych.

Jest to już kolejna wysoka ocena funkcjonującego w Polsce systemu oceny jakości kształcenia. Pierwsza ocena porównywalności standardów akredytacji została przeprowadzona w 1997 r.