Dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia

Polska Komisja Akredytacyjna oddaje czytelnikom publikację będącą rezultatem szeregu dyskusji podejmowanych w ramach cyklicznych spotkań kierowanego przez Wiceprzewodniczącą PKA prof. dr hab. Danutę Strahl zespołu ekspertów ds. jakości. Publikacja zatytułowana „Wybrane dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych” składa się z dziesięciu rozdziałów, z których każdy stanowi ilustrację specyficznych rozwiązań w obszarze doskonalenia jakości kształcenia charakteryzujących się skutecznością, uniwersalnością, innowacyjnością, wzorcowością, etycznością oraz trwałością. Doskonalenie … Czytaj dalej

Wznowienie prac Prezydium PKA po przerwie wakacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po przerwie wakacyjnej w br. zostało zaplanowane na trzeci dzień września. Kolejne spotkania – zgodnie z harmonogramem przyjętym w grudniu ubiegłego roku – będą miały miejsce w dniu: 17 września, 8 i 22 października, 5 i 19 listopada, a ostatnie posiedzenie Prezydium w bieżącym roku (i równocześnie: bieżącej kadencji) zaplanowane zostało na 10 dzień grudnia. Posiedzenia zespołów nauk PKA odbędą … Czytaj dalej

PKA w liczbach – sprawozdanie z działalności w 2014 r.

– … był to rok wyjątkowej wagi dla działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W minionym roku Komisja ponownie otrzymała od European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) potwierdzenie, że pracuje wedle standardów europejskich, a więc że spełnia wymagania określone przez Europejskie Standardy i Wskazówki (ESG) dotyczące Zapewniania Jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Działalność PKA uwiarygadnia także kolejny (pierwszy raz nastąpiło to w 2009) wpis do prestiżowego … Czytaj dalej

Kierunki studiów wyznaczone do oceny w nadchodzącym roku akademickim.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło uchwałę wskazującą kierunki studiów oraz jednostki uczelni, w których w roku akademickim 2015/2016 przeprowadzone zostaną oceny jakości kształcenia (tzw. oceny programowe) oraz oceny działalności podstawowych jednostek uczelni (tzw. oceny instytucjonalne). Ich pełna lista dostępna jest już w naszej bazie kierunków studiów i jednostek wyznaczonych do oceny (do końca września dostępne będą również wizytacje zaplanowane w roku akademickim 2014/15). W roku akademickim … Czytaj dalej