Wznowienie prac Prezydium PKA po przerwie wakacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po przerwie wakacyjnej w br. zostało zaplanowane na trzeci dzień września. Kolejne spotkania – zgodnie z harmonogramem przyjętym w grudniu ubiegłego roku – będą miały miejsce w dniu: 17 września, 8 i 22 października, 5 i 19 listopada, a ostatnie posiedzenie Prezydium w bieżącym roku (i równocześnie: bieżącej kadencji) zaplanowane zostało na 10 dzień grudnia.

Posiedzenia zespołów nauk PKA odbędą się odpowiednio wcześniej – ich harmonogram ustalany jest indywidualnie przez przewodniczących poszczególnych zespołów.

Lista kierunków studiów i jednostek wyznaczonych do oceny w nadchodzącym roku akademickim jest dostępna na stronie internetowej PKA od początku sierpnia, natomiast szczegółowe informacje o nadchodzących wizytacjach – podobnie jak w latach ubiegłych – będą publikowane cyklicznie z około dwutygodniowym wyprzedzeniem.