Baza orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

ołówki na żółtym tle

Szanowni Państwo, w dniu 30 stycznia 2020 r. został powołany zespół pod przewodnictwem Pana Profesora Pawła Chmielnickiego, odpowiedzialny za  prowadzenie Bazy orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie stanowisk w sprawie interpretacji przepisów prawa (powszechnie obowiązującego i wewnętrznego), stanowiących podstawę prac Komisji, a w szczególności regulujących przeprowadzanie ocen programowych i opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Stanowiska te, po konsultacjach i przyjęciu przez Prezydium Komisji, mają … Czytaj dalej

Szkolenia, ewaluacja, konsultacje – webinaria PKA!

Grafika przedstawiająca wizualizacje nowej strony internetowej na laptopie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postawiła przed Polską Komisją Akredytacyjną szereg zadań, wśród których szczególną uwagę wypada zwrócić na jedno z nich, niewymienione w poprzedniej wersji ustawy: prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia. Komisja wywiązuje się ze wspomnianych wyżej zobowiązań, prowadząc systemową działalność szkoleniową, realizowaną na podstawie koncepcji, która przewiduje zarówno szkolenia wewnętrzne (w tym spotkania … Czytaj dalej