ACA Seminar on Erasmus+ and Horizon 2020 programmes.

Academic Cooperation Association (ACA) organizes on 29 – 30 January 2014 next in the series of „What's new in Brussels?” seminars devoted to recent developments in European Policies and Programmes. 2014 meeting will focus on Erasmus+ and Horizon 2020 in the first place. Seminarium agenda is as follows (detailed information is provided on the ACA website): … Czytaj dalej

Seminarium ACA dotyczące programów Erasmus+ i Horizon 2020.

Academic Cooperation Association (ACA) organizuje w dniach 29 – 30 stycznia 2014 r. kolejną edycję seminarium z serii „Co nowego w Brukseli?” dedykowanego zagadnieniom dotyczącym programów unijnych. Spotkanie w roku 2014 będzie poświęcone przede wszystkim dyskusji o programach Erasmus+ oraz Horizon 2020. Program seminarium prezentuje się następująco (szczegółowe informacje dostępne są na stronie ACA): 29.01.2014 r. 19.00 Kolacja 30.01.2014 r. 08.30 Rejestracja … Czytaj dalej

Meeting of PKA QA experts in January.

Next in the series of cyclical working meetings of Polish Accreditation Committee Quality Assurance experts will be held on 22 January 2014 in PKA's premises. The discussion will be focused on the assessment of effectiveness of internal quality assurance systems with regard to assessment of first, second and long cycle studies as well as doctoral and … Czytaj dalej

Styczniowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Kolejne w serii cyklicznych spotkań ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało zaplanowane na 22 stycznia 2014 r. Przedmiotem dyskusji będzie problematyka oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w badaniu jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także studiach doktoranckich i podyplomowych – zagadnienia te miały być poruszone w trakcie odwołanego posiedzenia listopadowego. English

Materiały z NVAO Winter Seminar są już dostępne.

NVAO udostępniła na swoich stronach internetowych materiały z cyklicznej konferencji ECA Winter Seminar, której tegoroczna edycja, poświęcona Masowym Otwartym Kursom Online (MOOC) i ocenie ich jakości, odbyła się w dniach 10 – 11 grudnia 2013 r. Poniżej przedstawiamy krótki materiał filmowy (w języku angielskim) przygotowany przez organizatora: Materiały prezentowane w trakcie seminarium dostępne są pod tym adresem. English

Presentations and media regarding NVAO Winter Seminar now available.

NVAO have published on their website media and documents presented during annual ECA Winter Seminar, which current iteration (held on 10 – 11 December 2013 r.) was devoted to Massive Open Online Courses (MOOCs) and external quality assurance. Short video material from the event (prepared by the organizers) is presented below: Presentations shown during the conference are … Czytaj dalej

Registration for INQAAHE Forum 2014 now open.

Next year's INQAAHE Forum „Partnerships in Quality Assurance in Higher Education” in Tallinn is scheduled to 26 – 28 May. The next iteration of the forum will cover (among others) following topics: how quality assurance (QA) processes might benefit from engaging different groups of external stakeholders, why it might be important to include a variety of stakeholders with … Czytaj dalej

Rejestracja na Forum INQAAHE w 2014 r. otwarta.

Zaplanowane na rok 2014 Forum INQAAHE „Partnerstwo w zapewnianiu jakości szkolnictwa wyższego” odbędzie się w Tallinnie w dniach 26 – 28 maja. Przyszłoroczna edycja konferencji poświęcona będzie przede wszystkim korzyściom płynącym z angażowania w procesy zapewniania jakości przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych, dyskusji na temat sposobów pozyskiwania zainteresowania różnych interesariuszy, wyjaśnienia pojęć „internacjonalizacja” i „globalizacja” w odniesieniu do zapewniania jakości, a także skutków, jakie dla procesów zapewniania jakości … Czytaj dalej

ENQA and OAQ workshop on publication of QA results in Zurich.

On 16 and 17 January 2014 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) and Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (OAQ) organize workshop in Zurich on publication of quality assurance results, its purpose, structure and content. The workshop is part of the „Transparency of European higher education through public … Czytaj dalej

Warszaty w Zurichu dotyczące publikowania wyników ocen jakości.

W dniach 16 – 17 stycznia 2014 r. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (OAQ) organizują w Zurichu warsztaty poświęcone publikacji wyników jakości kształcenia – celu publikacji, struktury i zawartości. Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Transparency of European higher education through public quality assurance reports” … Czytaj dalej