Rejestracja na Forum INQAAHE w 2014 r. otwarta.

Zaplanowane na rok 2014 Forum INQAAHE „Partnerstwo w zapewnianiu jakości szkolnictwa wyższego” odbędzie się w Tallinnie w dniach 26 – 28 maja. Przyszłoroczna edycja konferencji poświęcona będzie przede wszystkim korzyściom płynącym z angażowania w procesy zapewniania jakości przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych, dyskusji na temat sposobów pozyskiwania zainteresowania różnych interesariuszy, wyjaśnienia pojęć „internacjonalizacja” i „globalizacja” w odniesieniu do zapewniania jakości, a także skutków, jakie dla procesów zapewniania jakości niesie istnienie Massive Open Online Courses (tzw. MOOC).

Organizatorzy przewidzili ponadto specjalny warsztat w przeddzień konferencji, który poświęcony zostanie implementacji Wskazówek INQAAHE dotyczących Dobrych Praktyk (INQAAHE Guidelines for Good Practice – GGP).

Program Forum dostępny jest na dedykowanej stronie.