Wizytacje w pierwszej połowie maja br.

W pierwszej połowie maja 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi: 5-6 maja  na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; 7-8 maja  na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Logistyki i Transportu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu; na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Kolegium Nauk Ekonomicznych Politechniki Warszawskiej; na kierunku „krajoznawstwo i turystyka historyczna” prowadzonym na Wydziale … Czytaj dalej

Wizytacje w drugiej połowie kwietnia br.

W drugiej połowie kwietnia 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi: 16-17 kwietnia  na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego; 17-18 kwietnia  na kierunku „inżynieria biomedyczna” prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej; na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale … Czytaj dalej

Przegląd zewnętrzny działalności PKA w 2018 roku – ENQA/EQAR

Przepis § 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej stanowi, iż działalność Komisji, nie rzadziej niż co 5 lat, podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Polska Komisja Akredytacyjna zarówno w 2008 r. jak i odpowiednio w 2013 r. została poddana ocenie zewnętrznej przez międzynarodowy panel ekspertów. Celem strategicznym było uzyskanie/odnowienie statusu pełnego członka ENQA … Czytaj dalej