Wizytacje w pierwszej połowie maja br.

W pierwszej połowie maja 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi:

5-6 maja 

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku;

7-8 maja 

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Logistyki i Transportu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu;

na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Kolegium Nauk Ekonomicznych Politechniki Warszawskiej;

na kierunku „krajoznawstwo i turystyka historyczna” prowadzonym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego;

8-9 maja 

na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej;

9-10 maja 

na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” prowadzonym w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu;

10-11 maja 

na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu;

11-12 maja 

na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej;

na „kierunku lekarskim” prowadzonym na Wydziale z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

12-13 maja 

na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

13-14 maja 

na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Informatyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

14 maja 

w związku z powtórną oceną programową na kierunku „grafika” prowadzonym  na Europejskim Wydziale Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;

14-15 maja 

na kierunku „informatyka w biznesie i administracji” prowadzonym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu;

na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale matematyczno-fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego;

na kierunku „technologia chemiczna” prowadzona na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

15-16 maja 

na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku „nauczanie języków obcych” prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim.