Prof. Mieczysław Socha członkiem Zarządu INQAAHE

The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 200 organizacji z całego świata, zajmujących się problematyką zapewniania jakości kształcenia. W znacznej większości członkami INQAAHE są agencje akredytacyjne. W pracach INQAAHE biorą również udział, w charakterze członka stowarzyszonego (associate member), inne organizacje zajmujące się zapewnianiem jakości. Zgoromadzenie Generalne członków wybiera Prezydenta oraz Zarząd … Czytaj dalej

Prof. Mieczysław Socha elected INQAAHE Board member.

The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) is a world-wide association of over 200 organisations active in the theory and practice of quality assurance in higher education. The great majority of its members are quality assurance agencies that operate in many different ways, although the Network also welcomes (as associate members) other … Czytaj dalej