Prof. Mieczysław Socha członkiem Zarządu INQAAHE

The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 200 organizacji z całego świata, zajmujących się problematyką zapewniania jakości kształcenia. W znacznej większości członkami INQAAHE są agencje akredytacyjne. W pracach INQAAHE biorą również udział, w charakterze członka stowarzyszonego (associate member), inne organizacje zajmujące się zapewnianiem jakości. Zgoromadzenie Generalne członków wybiera Prezydenta oraz Zarząd INQAAHE na dwuletnią kadencję. W dniach 8-11 kwietnia 2013 odbyła się konferencji INQAAHE pt. Managing Diversity: Sustainable quality assurance processes. W trakcie jej trwania odbyły się również wybory nowych władz INQAAHE. Zgromadzenie Generalne wybrało władze nowej kadencji. Prezydentem została Dr. Carol L. Bobby, pełniąca również obowiązki Przewodniczącej Council for Accreditation of Counseling & Related Educational Programs (CACREP) ze Stanów Zjednoczonych. Prof. Mieczysław Socha został wybrany do składu Zarządu INQAAHE oraz powierzono mu funkcję skarbnika stowarzyszenia. Ponadto w skład Zarządu INQAAHE weszli:

 • Susanna Karakhanyan – National Center for Professional Education Quality Assurance, Foundation – Armenia
 • Ganesh Hegde – National Assessment and Accreditation Council (NAAC) – India
 • Yvonnette Marshall – The University Council of Jamaica (UCJ) – Jamaica
 • Sonia Marta Mora – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) – Costa Rica
 • Michal Neumann – The Israeli Council for Higher Education (CHE) – Israel
 • Mayunga Nkunya – Inter-University Councul for East Africa (IUCEA) – Uganda
 • Erika Soboleva – Agency for Higher Education Quality Assurance and Career Development (AKKORK) – Rosja
 • Pauline Tang – International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) – Australia
 • Iring Wasser – Akkreditierungsagentur fur Studiengange der Ingenieurwissenschaften der Informatik der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN) – Niemcy
 • Maria José Lemaitre – Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) – Chile
 • Więcej na temat INQAAHE