Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej PKA

W dniu 27 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej – organu doradczo – opiniodawczego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W spotkaniu udział wzięli: – dr hab. Zbigniew Marciniak (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej), – prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow, – dr Nick Harris, – Tove Blytt Holmen, – dr hab. Andrzej Jamiołkowski, – dr Andrzej Malinowski, – prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, – dr hab. Marek Rocki … Czytaj dalej

Wręczenie certyfikatów poświadczających uzyskanie ocen wyróżniających.

W dniach 3 – 5 listopada 2010 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej wręczył certyfikaty poświadczające uzyskanie wyróżniającej oceny jakości kształcenia przedstawicielom następujących uczelni: Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek „zarządzanie” prowadzony na Wydziale Zarządzania), Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (kierunek „elektronika i telekomunikacja” prowadzony na Wydziale Elektrotechnik, Automatyki, Informatyki i Elektroniki; kierunek „górnictwo i geologia” prowadzony na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii; kierunek „mechanika i budowa maszyn” … Czytaj dalej