Wręczenie certyfikatów poświadczających uzyskanie ocen wyróżniających.

W dniach 3 – 5 listopada 2010 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej wręczył certyfikaty poświadczające uzyskanie wyróżniającej oceny jakości kształcenia przedstawicielom następujących uczelni: