Ewaluacja procesu oceny programowej

Polska Komisja Akredytacyjna od początku swojej działalności przywiązuje szczególną uwagę do partnerskiego dialogu z interesariuszami. Jednym z jego podstawowych elementów jest funkcjonowanie oraz doskonalenie mechanizmu służącego trwałemu i uporządkowanemu pozyskiwaniu przez Komisję informacji zwrotnych. W ramach tych działań m.in. od 2012 roku Komisja zrealizowała wśród uczelni proces ankietyzacji dotyczący każdej oceny programowej, a do 2016 roku również każdej oceny instytucjonalnej. Doceniając znaczenie i możliwości stwarzane przez nowoczesne formy komunikacji, … Czytaj dalej

Nowelizacja Statutu PKA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 29 marca br. weszła w życie uchwała nr 1/2022 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały PKA nr 4/2028 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jednocześnie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki, w ramach uprawnienia wynikającego z art. 256 ust. 3. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym … Czytaj dalej