Nowelizacja Statutu PKA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 29 marca br. weszła w życie uchwała nr 1/2022 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały PKA nr 4/2028 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki, w ramach uprawnienia wynikającego z art. 256 ust. 3. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) nie wniósł zastrzeżeń co do zgodności z prawem zmian w Statucie PKA.

W związku z powyższym, na stronie internetowej Komisji pod niniejszym linkiem został opublikowany tekst ujednolicony Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 lutego 2019 r. nr 1/2019 oraz z dnia 16 lutego 2022 r. nr 1/2022.