Informacja o przerwie wakacyjnej w posiedzeniach Prezydium PKA

Ostatnie przed przerwą wakacyjną posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się 9 lipca. Wznowienie prac tego gremium przewidywane jest na 6 dzień września. Przerwa wakacyjna nie obejmuje Biura PKA, ani zespołów Komisji działających w ramach obszarów kształcenia– wszelkie czynności dotyczące opiniowania wniosków oraz dokonywania ocen programowych realizowane będą w terminach wynikających z odpowiednich procedur. Na bieżąco aktualizowana będzie również lista ocenionych kierunków studiów. W trakcie wakacji udostępniona zostanie … Czytaj dalej