Informacja o przerwie wakacyjnej w posiedzeniach Prezydium PKA

Ostatnie przed przerwą wakacyjną posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się 9 lipca. Wznowienie prac tego gremium przewidywane jest na 6 dzień września.

Przerwa wakacyjna nie obejmuje Biura PKA, ani zespołów Komisji działających w ramach obszarów kształcenia– wszelkie czynności dotyczące opiniowania wniosków oraz dokonywania ocen programowych realizowane będą w terminach wynikających z odpowiednich procedur. Na bieżąco aktualizowana będzie również lista ocenionych kierunków studiów.
W trakcie wakacji udostępniona zostanie ponadto informacja o ocenach Polskiej Komisji Akredytacyjnej planowanych w roku akademickim 2018/2019.

We wrześniu na stronie internetowej, z około dwutygodniowym wyprzedzeniem pojawią się informacje o datach wizytacji w poszczególnych uczelniach.