Information on PKA’s Presidium holiday break.

We kindly inform that the last meeting of the Presidium of the Polish Accreditation Committee before the holiday break in 2014 will be held on 3rd July. The first meeting after the holiday break is planned on 4th day of September. Information on holiday break described above refers to PKA’s Presidium only and does not imply that … Czytaj dalej

Informacja o terminie przerwy wakacyjnej w pracach Prezydium PKA.

Uprzejmie informujemy, że ostatnie posiedzenie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przed przerwą wakacyjną w 2014 r. odbędzie się 3 lipca. Wzowienie prac Prezydium zostało zaplanowane na czwarty dzień września. Informacja o przerwie w pracach Prezydium odnosi się wyłącznie do tego gremium i nie oznacza, że wizytacje zaplanowane po 3 lipca zostaną odwołane. W innym rytmie odbywają się również prace zespołów roboczych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, których posiedzenia z pewnością odbędą się … Czytaj dalej

Site-visits of PKA: 1 – 7 July 2014.

Following site-visits of the Polish Accreditation Committee are planned between 1 and 7 July 2014: 3 – 5 July: at the Faculty of Economic Sciences of the Wroclaw University of Economics (institutional assessments), 5 – 6 July: in the field of „management” provided by Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Wizytacje PKA w okresie 01 – 07 lipca 2014 r.

W dniach 1 – 7 lipca zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 3 – 5 lipca: na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ocena instytucjonalna), 5 – 6 lipca: na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej.

PKA w zarządzie European Consortium for Accreditation!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że p. Izabela Kwiatkowska – Sujka reprezentująca Polską Komisję Akredytacyjną została jednomyślnie wybrana do zarządu European Consortium for Accreditation (ECA). Głosowanie odbyło się w trakcie siedemnastej edycji Warsztatów ECA w Porto. European Consortium for Accreditation zostało utworzone w roku 2003 (od kwietnia br. działa w formie prawnej stworzyszenia) jako organizacja mająca na celu wspieranie rozwoju w obszarze akredytacji i zapewniania jakości, budowania … Czytaj dalej

Site-visits of PKA: 23 – 30 June 2014 r.

Following site-visits of the Polish Accreditation Committee are planned between 23 and 30 June 2014: 26 June: in the field of „enviromental engineering” provided by the Faculty of Mechanical Engineering of the Opole University of Technology, 27 – 28 June: in the field of „management” provided by the Management Faculty of the College of Management Edukacja in … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 23 – 30 czerwca 2014 r.

W dniach 23 – 30 czerwca 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 26 czerwca: na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, 27 – 28 czerwca: na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Edukacja we Wrocławiu, 28 – 29 czerwca: na kierunku „ratownictwo medyczne” prowadzonym w Instytucie Ochrony Zdrowia i Przyrody Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą, na kierunku … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 16 – 22 czerwca 2014 r. (aktualizacja).

W okresie 16 – 22 czerwca 2014 r. odbędą się następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (17 – 18 czerwca) na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu (21 – 22 czerwca).

Site-visits of PKA scheduled for 16 – 22 June 2014 (update).

Following site-visits of PKA are planned by the Polish Accreditation Committee on 16 – 22 June: in the „mathematics” field of study provided by Wydział Matematyczno – Przyrodniczy of the Jan Kochanowski University (17 – 18.06), in the „management” field of study provided by Wydział Ekonomiczno – Społeczny of the Poznan Trade and Commerce College (21 – 22.06).

Warsztaty European Consortium for Accreditation w Porto.

W dniach 17 – 18 czerwca 2014 r. w Porto odbędzie się kolejna (siedemnasta) edycja Warsztatów European Consortium for Accreditaiton (ECA). W trakcie spotkania odbędą się spotkania grup roboczych (Polska Komisja Akredytacyjna aktywnie uczestniczy w pracach trzech z czterech grup ECA), przedstawiony zostanie raport dotyczący postępów w obszarze zapewniania jakości szkolnictwa wyższego (Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education), … Czytaj dalej