Survey on social media use.

Institute of Language and Communication Studies (ILCS) started an electronic survey addressed to academics and students on use of social media. The aim of the study is to understand what motivates those groups, to what extent they use portals like Facebook or LinkedIn and how the communication schemes have changed. Authors of the survey assure that the survey … Czytaj dalej

Ankieta dotycząca wykorzystania mediów społecznościowych.

Institute of Language and Communication Studies (ILCS) uruchomił adresowaną do studentów i nauczycieli akademickich ankietę dotyczącą wykorzystywania mediów społecznościowych. Celem badania jest zrozumienie, jakie motywacje kierują użytkownikami takich portali jak na przykład Facebook czy LinkedIn oraz w jak dużym stopniu tego typu media zmieniły sposób komunikowania się przedstawicieli tych grup. Twórcy zapewniają, że wypełnienie dostępnej pod adresem www.inlcs.org/survey ankiety powinno zająć nie więcej niż … Czytaj dalej

„Higher Education and Democratic Innovation” Forum.

The Council of Europe, the International Consortium for Higher Education, Civic Responsibility and Democracy, the European Wergeland Centre, and Queen’s University will carry out on June 25 – 27 the event called Global Forum on “Higher Education and Democratic Innovation”. The conference that will take in Belfast will be a part of the cooperation between partners … Czytaj dalej

Forum „Higher Education and Democratic Innovation”.

Rada Europy, International Consortium for Higher Education, Civic Responsilibity and Democracy, European Wergeland Centre oraz Queen’s University wspólnie organizują w dniach 25 – 27 czerwca 2014 r. forum „Global Education and Democratic Innovation”. Odbywająca się w Belfaście konferencja stanowić będzie jeden z przejawów współpracy pomiędzy partnerami promującymi demokrację oraz praworządność, a także dialog społeczny i międzykulturowy, którzy wierzą, że szkolnictwo ma dla urzeczywistnienia powyższych … Czytaj dalej

PKA QA experts meeting in June.

The meeting of the Polish Accreditation Committee experts for assessment of the internal quality assurance systems in June will take place on 25th day of the month. This time representatives of FIBAA – accreditation agency operating in Germany – will take part in the discussion. The agenda of the meeting covers presentation of the criteria … Czytaj dalej

Czerwcowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Czerwcowe spotkanie ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało zaplanowane na 25 dzień tego miesiąca. Tym razem w dyskusji wezmą udział przedstawiciele działającej na terenie Niemiec agencji akredytacyjnej FIBAA, a program posiedzenia obejmuje prezentację stosowanych przez FIBAA kryteriów oceny wewnętrznych systemów zapewniania jakości.