Czerwcowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Czerwcowe spotkanie ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało zaplanowane na 25 dzień tego miesiąca. Tym razem w dyskusji wezmą udział przedstawiciele działającej na terenie Niemiec agencji akredytacyjnej FIBAA, a program posiedzenia obejmuje prezentację stosowanych przez FIBAA kryteriów oceny wewnętrznych systemów zapewniania jakości.