Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 5 – 11 czerwca 2017 r.

Między 5 a 11 czerwca 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny: 6 – 7 czerwca: na kierunku „medycyna roślin” prowadzonym na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 7 – 8 czerwca: na kierunku „filologia iberyjska” oraz „iberystyka” prowadzonych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego; na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie; 8 czerwca: na kierunku „filologia” … Czytaj dalej

Konkurs MNiSW – „Zintegrowane Programy Uczelni”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pn. „Zintegrowane Programy Uczelni”, na który przeznaczono miliard złotych. Konkurs ten będzie realizowany w ramach 3 ścieżek dostosowanych do wielkości i potencjału uczelni. W ramach pierwszej z nich, adresowanej do największego grona uczelni, zarezerwowano 500 mln zł, przy czym poziom maksymalnego dofinansowania może wynieść nawet 30 mln zł. Warunkiem udziału w konkursie jest kształcenie … Czytaj dalej

Wizytacje PKA na przełomie maja i czerwca 2017 r.

Na przełomie maja i czerwca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny jakości kształcenia: 29 – 30 maja: na kierunku „filologia romańska” prowadzonym na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego; na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; na kierunku „malarstwo” prowadzonym na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki … Czytaj dalej

Terminy posiedzeń Prezydium PKA przed przerwą wakacyjną.

Posiedzenia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przed tegoroczną przerwą wakacyjną odbędą się w następujących terminach: 25 maja; 8 i 22 czerwca; 6 lipca. Lista wszystkich tegorocznych terminów posiedzeń Prezydium PKA w roku 2017 dostępna jest tutaj. Dane zamieszczane na stronie internetowej Komisji, w tym dane dotyczące prawomocnych uchwał w sprawie ocen jakości kształcenia, są aktualizowane na bieząco przez cały rok.

Wizytacje PKA: 22 – 28 maja 2017 r.

Między 22 i 28 maja zaplanowane zostały następujące oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 22 – 23 maja: na kierunku „gospodarka nieruchomościami” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 23 – 24 maja: na kierunku „geologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu … Czytaj dalej

Lista wizytacji PKA (15 – 21.05.2017 r.) – aktualizacja.

Między 15 a 21 maja br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny: 15 – 16 maja: na kierunku „malarstwo” prowadzonym na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; 17 – 18 maja: na kierunku „analityka gospodarcza” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu … Czytaj dalej

Nabór ekspertów do udziału w pracach Zespołu do spraw oceny wniosków – projekt ”Akredytacje zagraniczne”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że prowadzi nabór ekspertów, których zadaniem będzie praca w Zespole do spraw oceny wniosków zgłoszonych przez uczelnie w ramach projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Akredytacje zagraniczne”, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespół przeprowadzi merytoryczną ocenę wniosków uczelni. W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania udziałem w pracach Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych przez uczelnie, MNiSW prosi o złożenie zgłoszenia poprzez … Czytaj dalej

Konferencja „Kształcenie nauczycieli – wyzwania i perspektywy”.

15 maja w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „Kształcenie nauczycieli  – wyzwania i perspektywy” poświęcona m.in. próbie wypracowania standardów jakości kształcenia nauczycieli. Konferencja jest kontynuacją prac nad jakością kształcenia nauczycieli zainicjowanych przez Zespół do spraw wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską PKA we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Działania te wpisują się w nurt debaty środowiskowej nawiązującej do przygotowywanej reformy szkolnictwa w kraju … Czytaj dalej