Nabór ekspertów do udziału w pracach Zespołu do spraw oceny wniosków – projekt ”Akredytacje zagraniczne”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że prowadzi nabór ekspertów, których zadaniem będzie praca w Zespole do spraw oceny wniosków zgłoszonych przez uczelnie w ramach projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Akredytacje zagraniczne”, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespół przeprowadzi merytoryczną ocenę wniosków uczelni.

W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania udziałem w pracach Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych przez uczelnie, MNiSW prosi o złożenie zgłoszenia poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza stanowiącego oraz podanie oczekiwanej wartości stawki godzinowej za ocenę jednej oferty. Przewidywana maksymalna liczba godzin na ocenę jednej oferty nie może przekroczyć 10 godz. oraz kosztu 500 zł.

Spośród zgłoszeń Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybierze maksymalnie 16 ekspertów w największym stopniu spełniających wymagania i powoła ich do Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych przez uczelnie. Za pracę w Zespole do spraw oceny wniosków zgłoszonych przez uczelnie eksperci otrzymają wynagrodzenie, którego stawka godzinowa zostanie ustalona jako średnia wartość stawek godzinowych zaproponowanych przez ekspertów powołanych do Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych przez uczelnie.

Szczegóły dostępne są w konunikacie MNiSW.