Relacja ze szkolenia ekspertów PKA w Krakowie.

Polska Komisja Akredytacyjna, realizując założenia swojej strategii na lata 2012 – 2015, a także zalecenia niezależnych ekspertów międzynarodowych, którzy na przełomie roku 2013 i 2014 dokonali zewnętrznej oceny działalności Komisji, zorganizowała w dniach 27 – 28 marca br. w Krakowie szkolenie adresowane do grona ekspertów międzynarodowych. Program szkolenia obejmował dyskusję na temat kluczowych ram prawnych dokonywania ocen jakości w Polsce, problematyki umiędzynarodowienia kształcenia, relacji między kształceniem … Czytaj dalej

Experts of PKA will join seminar concerning employability issues.

Experts of the Polish Accreditation Committee will take part in a seminar organised in Croatia on 6 – 11 April 2014 entitled „Entrepreneurship Education and Training in Central European Initiative Countries for the 21st Century”. – One of the key challenges most countries are confronted with nowadays is the modernisation of the education system. We need to provide … Czytaj dalej

ESU published results of employability survey.

European Students' Union (ESU) published results of analysis conducted under the project Student Advancement of Graduate Employability (SAGE) which were derived from survey undertaken by 47 national bodies representing students (Students' Parliament of the Republic of Poland was not involved however). The outcomes are somehow worrying: ca. 78% of respondents express opinion that employers do not value … Czytaj dalej

Eksperci PKA wezmą udział w seminarium dotyczącym przedsiębiorczości.

Eksperci PKA wezmą udział w odbywającym się w dniach 6 – 11 kwietnia 2014 r. seminarium poświęconym edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz szkoleniom w krajach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. – Jednym z głównych wyzwań, któremu większość krajów musi obecnie stawić czoła jest zagadnienie modernizacji systemu kształcenia. Musimy zapewnić młodej generacji kompetencje odpowiednie dla XXI wieku – młodzież powinna być bardziej kreatywna, innowacyjna i prawdziwie przedsiębiorcza … Czytaj dalej

ESU przedstawił wyniki ankiety dotyczącej zatrudnialności.

European Students' Union (ESU) przedstawił wyniki badań prowadzonych w ramach projektu dotyczącego perspektyw zatrudnienia (Student Advancement of Graduate Employability – SAGE). Wyniki zostały opracowane na podstawie ankiety skierowanej do 47 ogólnokrajowych ciał zrzeszających studentów (Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w nim jednak nie uczestniczył). Rezultaty są niepokojące: ok. 78% ankietowanych jest zdania, ze pracodawcy nie cenią dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, a szanse na znalezienie … Czytaj dalej

Revision of European Standards and Guidelines made public.

With reference to previous article published at our site in February 2014 we would like to inform that during Bologna Follow Up Group meeting which took place today the revision of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) was presented. The organizations responsible for the proposal have sought to make the ESG … Czytaj dalej

Zaprezentowano propozycję zmian European Standards and Guidelines.

W nawiązaniu do opublikowanego w lutym br. artykułu informujemy, że na dzisiejszym posiedzeniu Bologna Follow Up Group zaprezentowany został projekt zmian w Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Intencją autorów było uczynienie Standardów i Wskazówek bardziej czytelnymi, a zmiany wprowadzone w celu zminimalizowania ryzyka błędów interpretacyjnych objęły zarówno strukturę dokumentu, jak i jego zawartość merytoryczną. Nowa wersja ESG wyraźniej … Czytaj dalej

PKA representative will attend EQAR seminar.

The two day seminar planned in Bayreuth (Germany) on 29 – 30 April 2014 for 30 representatives from quality assurance agencies is supposed to provide for discussion on experiences of carrying out quality assurance reviews across borders. Organizers hope that meeting which is based on outcomes of a survey performed by EQAR will allow for identification of main … Czytaj dalej

Przedstawiciel PKA weźmie udział w seminarium EQAR.

W dniach 29 – 30 kwietnia br. w Bayreuth (Niemcy) odbędzie się seminarium zorganizowane dla trzydziestu przedstawicieli agencji akredytacyjnych, którego celem będzie przedyskutowanie doświadczeń związanych z międzynarodowymi procedurami ocen jakości kształcenia. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że bazująca na zorganizowanej przez EQAR ankiecie konferencja pozwoli zidentyfikować zarówno główne wyzwania, jak i stojące przed agencjami szanse na rozwinięcie działalności ponadnarodowej. Ideę seminarium podsumowują trzy pytania: Jakie są doświadczenia agencji … Czytaj dalej