ESU przedstawił wyniki ankiety dotyczącej zatrudnialności.

European Students' Union (ESU) przedstawił wyniki badań prowadzonych w ramach projektu dotyczącego perspektyw zatrudnienia (Student Advancement of Graduate Employability – SAGE). Wyniki zostały opracowane na podstawie ankiety skierowanej do 47 ogólnokrajowych ciał zrzeszających studentów (Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w nim jednak nie uczestniczył). Rezultaty są niepokojące: ok. 78% ankietowanych jest zdania, ze pracodawcy nie cenią dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, a szanse na znalezienie pierwszej pracy zgodnej z wykształceniem optymistycznie ocenia tylko 9,6% badanych.

Zwrócono także uwagę, że o ile uczelnie wyższe oraz przedstawiciele pracodawców wskazują na kluczową w procesie kształcenia rolę tzw. kompetencji twardych, o tyle studenci palmę pierwszeństwa przyznają kompetencjom miękkim.

Zatrudnialność to proces i koncept kształcenia, a nie prosta matematyczna relacja pomiędzy liczbą absolwentów a statystykami rynku pracy – stwierdziła Nevena Vuksanovic, koordynator projektu.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.