Wizytacje PKA w terminie 6 – 11 stycznia 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 6 – 11 stycznia 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny jakości kształcenia: 9 – 10 stycznia: na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu, 9 – 11 stycznia: na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu … Czytaj dalej

Życzenia świąteczne.

View image | gettyimages.com Członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz pracownicy Biura Komisji życzą Państwu zdrowych i wesołych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku.

Wizytacje PKA w dniach 2 stycznia – 5 stycznia 2015 r.

W pierwszych dniach stycznia Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi dwie wizytacje w dniach: 2 – 3 stycznia: na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Nauk Stosowanych Collegium Mazovia – Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, 4 – 5 stycznia: na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Stosowanych Collegium Mazovia – Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim … Czytaj dalej

Relacja z posiedzenia plenarnego PKA.

11 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którego program podporządkowany został konsekwencjom wynikającym z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz realizacji zaleceń sformułowanych przez niezależnych ekspertów w toku zewnętrznej oceny działalności Komisji. Spotkanie otworzył Przewodniczący PKA dr hab. Marek Rocki przedstawiając zebranym przekrojowe sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w bieżącej kadencji oraz przypominając kluczowe dla tej instytucji wydarzenia mijającego … Czytaj dalej

Szkolenie ekspertów PKA – 10.12.2014 r.

W przededniu posiedzenia plenarnego Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbyło się spotkanie informacyjne przygotowane dla grupy ekspertów PKA we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z realizacją projektu „Modernizacja systemu akredytacji – wsparcie szkoleniowe i analityczno – badawcze Polskiej Komisji Akredytacyjnej”. Program spotkania obejmował m. in. wystąpienie prof. dr hab. Danuty Strahl, która przybliżyła zebranym proces konsultowania projektu nowych kryteriów dokonywania ocen, zainteresowanie interesariuszy … Czytaj dalej

Komunikat PKA w sprawie konsultacji dotyczących kryteriów i Statutu.

Polska Komisja Akredytacyjna zakończyła proces konsultacji poprzedzających określenie szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej w związku ze zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Opracowując projekt kryteriów uwzględniono dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją procesu oceny oraz uwagi uczelni w tym zakresie, zgłaszane w toku dotychczas przeprowadzonych ocen, jak również standardy obowiązujące w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Projekty kryteriów zostały … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 15 – 21 grudnia.

W dniach 15 – 21 grudnia 2014 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 15 – 17 grudnia: na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (ocena instytucjonalna), 17 – 18 grudnia: na kierunku „informatyka” prowadzonym w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach, 17 – 19 grudnia: na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (ocena instytucjonalna), 18 … Czytaj dalej

Seminarium ECA i NVAO „Zatrudnialność i zapewnianie jakości”.

W dniu 9 grudnia 2014 r. w Hadze, w siedzibie agencji akredytacyjnej NVAO (De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) odbędzie się coroczne seminarium, którego tematyka tym razem została skoncentrowana wokół zagadnień związanych z relacją pomiędzy zatrudnialnością a zapewnianiem jakości. – O ile zatrudnialność jest kwestią istotną dla wszystkich typów uczelni, o tyle jej doniosłość dla instytucji zajmujących się kształceniem praktycznym jest niewątpliwie największa – podkreślają organizatorzy … Czytaj dalej

Spotkanie władz PKA i NEAA.

W dniach 25 – 26 listopada 2014 r. Władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęły przedstawicieli Bułgarskiej Komisji Akredytacyjnej NEAA (National Evaluation and Accreditation Agency of Republic of Bulgaria).  Spotkanie poświęcone było wymianie  informacji na temat kierunków rozwoju obu agencji, a także przedsięwzięć dotyczących realizacji postanowień zawartej we  wrześniu umowy o współpracy. NEAA jest odpowiednikiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, tj. ustawowo powołanym organem, … Czytaj dalej