Seminarium ECA i NVAO „Zatrudnialność i zapewnianie jakości”.

W dniu 9 grudnia 2014 r. w Hadze, w siedzibie agencji akredytacyjnej NVAO (De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) odbędzie się coroczne seminarium, którego tematyka tym razem została skoncentrowana wokół zagadnień związanych z relacją pomiędzy zatrudnialnością a zapewnianiem jakości.

O ile zatrudnialność jest kwestią istotną dla wszystkich typów uczelni, o tyle jej doniosłość dla instytucji zajmujących się kształceniem praktycznym jest niewątpliwie największapodkreślają organizatorzy we wstępnej informacji o tematyce seminarium.

W trakcie spotkania przedstawione zostanie badanie opracowane przez Center for Higher Education Policy Studies Uniwersytetu w Twente (CHEPS) na zlecenie NVAO dotyczące zatrudnialności absolwentów studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym (professional bachelors’ study programmes), a także omówione będą odnoszące się do tego obszaru spostrzeżenia i wnioski Komisji Europejskiej. W programie  nie zabraknie także czasu na przedstawienie dobrych praktyk i rekomendacji.

W seminarium udział wezmą przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.