New website of the Polish Accreditation Committee.

The Polish Accreditation Committee presents new website of the Committee. We decided that there are some crucial improvements indispensable to increase its functionality. Those are (among others): integration of previously separated databases of programme and institutional evaluations and reports prepared by panels of experts (now accesible via „Browse quality assessment database” button); development of information panel dedicated to present … Czytaj dalej

Nowy serwis internetowy Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Oddajemy w Państwa ręce nowy serwis internetowy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Projektując zmiany staraliśmy się przede wszystkim poprawić jego funkcjonalność. Podjęliśmy m. in. decyzje o: scaleniu bazy ocen programowych i instytucjonalnych oraz bazy raportów z wizytacji (dostępnych poprzez przycisk „Znajdź ocenę kierunku bądź wydziału”); przygotowaniu dedykowanego panelu informacyjnego ilustrującego działania podejmowane w ramach wewnętrznego systemu zarządzania jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Za jego … Czytaj dalej

Meeting of PKA’s QA experts in October.

The next in a series of PKA's QA experts meetings is going to be held on 2nd of October. Program of a workshop covers following issues:: discussion concerning relation between internal quality assurance systemsd and evaluation of quality of education; presenting short resume referring to study visit in Helsinki; preliminary discussion referring to dictionary of term related to accreditation. Polski

Październikowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Kolejne spotkanie ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się 2 października. Program spotkania obejmuje: dyskusję na temat relacji między wewnętrznym systemem zapewnienia jakości kształcenia a oceną jakości kształcenia; przedstawienie krótkiego sprawozdania z wizyty studyjnej w Helsinkach; wstępną dyskusję na temat słownika terminów związanych z akredytacją. English

Wizyty studyjne w Norwegii i Finlandii.

W dniach 26 – 27 września br. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej wezmą udział w wizytach studyjnych w norweskiej i fińskiej agencji akredytacyjnej. Program spotkania w NOKUT (Norwegia) obejmuje m. in. dyskusję na temat oceny jakości kształcenia na studiach doktoranckich, natomiast wizyta w FINHEEC (Finlandia) poświęcona będzie przede wszystkim wymianie doświadczeń dotyczących ewaluacji wewnętrznych systemów zapewniania jakości. English

Study visits in Norway and Finland.

On 26 – 27 September 2013 members and experts of the Polish Accreditation Committee will take part in study visits in Norwegian and Finnish accreditation committees (NOKUT and FINHEEC). Programme of the meeting organised in Norway cover among others discussion on the quality assurance on the third cycle of studies. Meeting in the premises of … Czytaj dalej

8th European Quality Assurance Forum – 21 – 23.11.2013.

Following the success of previous years, the 8th European Quality Assurance Forum, co-organised by ENQA, ESU, EUA and EURASHE, will take place at the University of Gothenburg, Sweden, on 21-23 November 2013. Through a mix of plenary and parallel sessions, the 2013 EQAF, entitled “Working together to take quality forward”, will combine practice-oriented or research-based discussions that will … Czytaj dalej

Ósme European Quality Assurance Forum – 21 – 23.11.2013 r.

W dniach 21 – 23 listopada 2013 r. w Göteborgu odbędzie się ósma edycja European Quality Assurance Forum – konferencji współorganizowanej przez ENQA, ESU, EUA oraz EURASHE. Celem spotkania jest m. in. dyskusja na temat sposobów zwiększenia zaangażowania przedstawicieli środowiska akademickiego w procesy związane z zapewnianiem jakości, a także komunikacji oraz kooperacji z interesariuszami. W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wstępny program spotkania dostępny … Czytaj dalej

Promowanie kultury jakości w uczelniach – rola komisji akredytacyjnych.

W dniach 12 – 13 września br. w Brukseli odbędą się warsztaty dotyczące roli komisji akredytacyjnych w promowaniu kultury jakości w uczelniach wyższych. Spotkanie zostało zorganizowane przez ENQA w ramach projektu realizowanego przez European University Association. Warsztaty rozpoczną się od omówienia ostantich badań ENQA na temat skutków funkcjonowania procesów zewnętrzengo zapewniania jakości, a także badań EUA dotyczących kultury jakości. Przewidziano również czas na prezentację dobrych praktyk oraz przedyskutowanie … Czytaj dalej

Promoting Quality Culture in Higher Education Institutions: The role of QA agencies

The workshop „Promoting Quality Culture in Higher Education Institutions: The role of QA agencies” will take place on 12-13 September 2013 in Brussels, Belgium. This event is organised by ENQA within the „Promoting quality culture in higher education institutions (PQC)” project of EUA. The workshop will start by looking at the findings of recent ENQA work on … Czytaj dalej