Promowanie kultury jakości w uczelniach – rola komisji akredytacyjnych.

W dniach 12 – 13 września br. w Brukseli odbędą się warsztaty dotyczące roli komisji akredytacyjnych w promowaniu kultury jakości w uczelniach wyższych. Spotkanie zostało zorganizowane przez ENQA w ramach projektu realizowanego przez European University Association.

Warsztaty rozpoczną się od omówienia ostantich badań ENQA na temat skutków funkcjonowania procesów zewnętrzengo zapewniania jakości, a także badań EUA dotyczących kultury jakości. Przewidziano również czas na prezentację dobrych praktyk oraz przedyskutowanie przez uczestników metod wspierania budowy kultury jakości.

W warsztatach weźmie udział przedstawiciel Polskiej Komisji Akredytacyjnej.