Otwarte konsultacje projektu zmian do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia do otwartej konsultacji projekt zmian do Statutu wraz z załącznikami. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do projektu. Prosimy, aby je kierować za pośrednictwem poczty na następujący adres: komunikacja@pka.edu.pl w terminie do końca dnia 4 marca 2024 roku, podając „statut” jako temat korespondencji. Pobierz projekt zmian do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Biuro PKA poszukuje pracowników

Dyrektor Biura PKA poszukuje pracownika na stanowisko: specjalisty ds. kadr i płac – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem; specjalisty ds. finansowo-księgowych – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 17 marca 2024 r.

Porozumienie NAQA-PKA

W dniu 1 lutego 2024 r. podpisano Memorandum of Understanding pomiędzy National Agency for Higher Education Quality Assurance (Ukraina) a Polską Komisją Akredytacyjną. Sygnatariuszami porozumienia są prof. Andrii Butenko (NAQA) i prof. Janusz Uriasz (PKA). Dokument jest kontynuacją porozumienia z dnia 24 września 2020 r. podpisanego przez NAQA i PKA. Memorandum of Understanding NAQA-PKA

Wyniki badań ewaluacyjnych procesu oceny programowej

Szanowni Państwo, Polska Komisja Akredytacyjna od początku swojej działalności przywiązuje szczególną uwagę do partnerskiego dialogu z interesariuszami. Jednym z jego podstawowych elementów jest funkcjonowanie oraz doskonalenie mechanizmu służącego trwałemu i uporządkowanemu pozyskiwaniu przez Komisję informacji zwrotnych. Rada Programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej z przyjemnością przedstawia Państwu wyniki badań ewaluacyjnych procesu oceny programowej. Przedstawione wyniki badań są efektem wprowadzenia nowej koncepcji badawczej. Wprowadzenie nowej koncepcji … Czytaj dalej