Porozumienie NAQA-PKA

W dniu 1 lutego 2024 r. podpisano Memorandum of Understanding pomiędzy National Agency for Higher Education Quality Assurance (Ukraina) a Polską Komisją Akredytacyjną. 

Sygnatariuszami porozumienia są prof. Andrii Butenko (NAQA) i prof. Janusz Uriasz (PKA).

Dokument jest kontynuacją porozumienia z dnia 24 września 2020 r. podpisanego przez NAQA i PKA.