Wizytacje PKA (8 – 14.05.2017 r.).

W drugim tygodniu maja 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny programowe: 8 – 9 maja: na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym w Instytucie Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego; na kierunku „reżyseria dźwięku” prowadzonym na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; 8 – 10 maja: na kierunkach „mechanika i budowa maszyn” oraz „mechatronika” prowadzonych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki … Czytaj dalej

Prof. Łukasz Sułkowski wziął udział w International Theological Conference.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Zespołu nauk społecznych w obszarze nauk społecznych i prawnych, wziął udział w International Theological Conference odbywającej się w Warszawie w dniach 26 – 28 kwietnia br. Prof. Sułkowski przedstawił informacje na temat współpracy PKA z watykańską agencją akredytacyjną AVEPRO. AVEPRO (the Holy See’s Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w pierwszych dniach maja 2017 r.

W pierwszych dniach maja 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała wizytację na kierunku „malarstwo” prowadzonym na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (4 – 5 maja 2017 r.) oraz kierunku „fizjoterapia” prowadzonym w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu (5 – 6 maja). Lista wszystkich ocen zaplanowanych w roku akademickim 2017 / 2018 dostępna jest tutaj, natomiast szczegółowe informacje o datach poszczególnych wizytacji udostępniane … Czytaj dalej

Prof. Łukasz Sułkowski weźmie udział w konferencji NKN w Gdańsku.

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, weźmie udział w konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” (Gdańsk, 26 – 27 kwietnia 2017 r.). [divider height=”30″ line=”1″] [blockquote author=”” link=”http://www.nauka.gov.pl/zroznicowanie-modeli-uczelni-i-instytucji-badawczych-kierunek-i-instrumenty-zmian/” link_title=”Źródło: MNiSW” target=””]Podczas konferencji w Gdańsku prowadzona będzie dyskusja nad systemem uczelni w Polsce oraz nad kryteriami i metodami różnicowania uczelni. Poruszona będzie istotna kwestia, jaką jest zdefiniowanie misji … Czytaj dalej

Prof. Bożena Czarkowska-Pączek weźmie udział w Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa.

Prof. Bożena Czarkowska-Pączek, przewodnicząca  Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, weźmie udział w Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa poświęconej kształceniu w dyscyplinie stomatologia (24 – 25 kwietnia 2017 r., Warszawa). Prof. Czarkowska-Pączek poprowadzi wykład dotyczący wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej stawianych wydziałom i oddziałom stomatologii w uczelniach wyższych. W programie konferencji przewidziano ponadto m. in. sesje dotyczące: … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w ostatnim tygodniu kwietnia.

W ostatnim tygodniu kwietnia br. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej będą uczestniczyć w następujących ocenach programowych: 24 – 25 kwietnia: na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 25 – 26 kwietnia: na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w posiedzeniu Kapituły Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w dniu 11 kwietnia br. wziął udział w posiedzeniu Kapituły Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017, którego celem było przedyskutowanie metodologii Rankingu oraz omówienie programu Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego  planowanego w maju br. Członkami Kapituły tegorocznego Rankingu są: Prof. Michał Kleiber, b. prezes PAN, przewodniczący Kapituły Dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP Prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor NCBR, b. rektor-komendant WAT … Czytaj dalej

Oceny PKA a efekty kształcenia według KRK i efekty wzorcowe.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Polskiej Komisji Akredytacyjnej uprzejmie wyjaśniamy, iż zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) brzmiącym: [divider height=”30″ line=”1″] Art.  9. 1. Programy kształcenia i zawarte w nich opisy efektów kształcenia, określone przez senaty uczelni dla kierunków studiów utworzonych … Czytaj dalej

Site visits planned by PKA: April 17 – 23, 2017 (updated).

The Polish Accreditation Committee plans following site visits between April 17 and April 23, 2017: April 20 – 21: in the field of „biology” provided by the Faculty of Biology of the University of Gdańsk; April, 21 – 22: in the field of „management” provided by the Faculty of Economy and Management of Opole University of Technology; … Czytaj dalej

Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 17 – 23 kwietnia 2017 r. (aktualizacja).

Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących ocen programowych pomiędzy 17 a 23 kwietnia 2017 r.: 20 – 21 kwietnia: na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego; 21 – 22 kwietnia: na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu; na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej; 22 kwietnia: na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Ekonomii, … Czytaj dalej