Wizytacje PKA (8 – 14.05.2017 r.).

W drugim tygodniu maja 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny programowe:

 • 8 – 9 maja:
  • na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym w Instytucie Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego;
  • na kierunku „reżyseria dźwięku” prowadzonym na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
 • 8 – 10 maja:
  • na kierunkach „mechanika i budowa maszyn” oraz „mechatronika” prowadzonych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej;
 • 9 – 10 maja:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
  • na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • na kierunku „scenografia” prowadzonym na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • 10 – 11 maja:
  • na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej;
  • na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • 12 – 13 maja:
  • na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;
 • 13 – 14 maja:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinku Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.