Wizytacje w pierwszej połowie kwietnia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie kwietnia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 3-4 kwietnia na kierunku „energetyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 4-5 kwietnia na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 5-6 kwietnia na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej … Czytaj dalej

Reviews and resolutions adopted by the Presidium of PKA in the opinion-giving proceedings [update]

In accordance with the statement on the publication of reviews and resolutions adopted by the Presidium of the Polish Accreditation Committe in the opinion-giving process, which was posted on the website of the Committe on September 20, 2018. below we publish the first collection of documentation containing seven reviews and resolutions. At the same time, we kindly inform you that … Czytaj dalej

Wizytacje w drugiej połowie marca 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie marca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16 – 17 marca na kierunku „administracja” prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie; 18 – 19 marca na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej; 20 – 21 marca na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; … Czytaj dalej

Nowy Statut PKA oraz wzory raportów dotyczące oceny programowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), Polska Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 grudnia 2018 r. uchwaliła Statut PKA. Z treścią Statutu można zapoznać się tutaj. Jednocześnie informujemy, że w związku z uchwaleniem Statutu … Czytaj dalej

Wizytacje w pierwszej połowie marca 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie marca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 1 marca powtórna ocena programowa na kierunku „gospodarka nieruchomościami” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; 1-2 marca na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie; 2 marca powtórna ocena programowa na kierunku „przedsiębiorczość i inwestycje” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu … Czytaj dalej