Wizytacje w pierwszej połowie kwietnia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie kwietnia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

3-4 kwietnia

na kierunku „energetyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

4-5 kwietnia

na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

5-6 kwietnia

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Uniwersytetu Opolskiego;

8-9 kwietnia

na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

11-12 kwietnia

na kierunku „kompozycja i teoria muzyki” prowadzonym w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu;

12-13 kwietnia

na kierunku „organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” prowadzonym w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej;

13-14 kwietnia

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;

14-15 kwietnia

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej;

15-16 kwietnia

na kierunku „informatyka i ekonometria” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.