XIX Zgromadzenie Plenarne KRePSZ (24 – 26.01.2013)

W dniach 24-26 stycznia br w Sulechowie odbyło się XIX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), którego program obejmował m. in. dyskusję na temat kształcenia w ramach profili praktycznych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wdrażania innowacyjności i projektów badawczych. Wśród uczestników konferencji byli m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Jacek Guliński, Wiceprzewodniczący … Czytaj dalej

XIX General Assembly of KRePSZ (24 – 26.01.2013)

On 24 – 26 January 2013 in Sulechow a XIX General Assembly of Conference of Rectors of State Higher Vocational School was held. Programme of the conference consisted a.o. of doscussion regarding teaching within framework of practical profiles in State Higher Vocational Schools, amendments to the Act on Law on Higher Education, implementation of innovations and research … Czytaj dalej