Obecność PKA w EQAR po raz kolejny potwierdzona!

Komitet Rejestrujący Europejskiego Rejestru Instytucji Działających na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (EQAR), na podstawie raportu z zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonanego przez panel międzynarodowych ekspertów w obszarze szkolnictwa wyższego, a także planu działań przygotowanego w odpowiedzi na powyższy raport uznał, że – podobnie jak w przypadku poprzednich ocen – aktywność PKA pozostaje w ścisłej relacji do Europejskich Standardów i Wskazówek (Standards and Guidelines for Quality Assurance … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

Biuro PKA poszukuje pracownika do obsługi prac zespołu – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 6 maja 2024 r.

Q&A: Webinarium PKA

Z przyjemnością przekazujemy Państwu zbiór często zadawanych pytań tzw. Q&A, dotyczący oceny programowej. Podstawę niniejszego opracowania stanowią pytania, które zostały sformułowane przez uczestników webinarium PKA dla uczelni. Webinarium zorganizowane dniu 11.03.2024 r. było poświęcone omówieniu procedury zdalnej oceny programowej. Prezentowany katalog pytań dotyczy zarówno działań prowadzonych przed wizytacją (m.in. przygotowanie raportu samooceny, zadania koordynatora wizytacji z ramienia uczelni, przygotowanie wytypowanych … Czytaj dalej