Obecność PKA w EQAR po raz kolejny potwierdzona!

Komitet Rejestrujący Europejskiego Rejestru Instytucji Działających na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (EQAR), na podstawie raportu z zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonanego przez panel międzynarodowych ekspertów w obszarze szkolnictwa wyższego, a także planu działań przygotowanego w odpowiedzi na powyższy raport uznał, że – podobnie jak w przypadku poprzednich ocen – aktywność PKA pozostaje w ścisłej relacji do Europejskich Standardów i Wskazówek (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – tzw. ESG) i w związku z tym podjął decyzję o odnowieniu wpisu  PKA do Europejskiego Rejestru do dnia 30.06.2028 roku.

EQAR jest rejestrem europejskich agencji akredytacyjnych, które poddały się zewnętrznemu przeglądowi dokonanemu przez niezależnych ekspertów, aby dowieść, że ich działalność jest zgodna z zasadami określonymi w ESG.

Decyzja Komitetu Rejestrującego EQAR dostępna jest na stronie Rejestru.