Wizytacje w drugiej połowie lutego 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie lutego Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 lutego na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; 20 lutego powtórna ocena programowa na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie; 20-21 lutego na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; na kierunku „gospodarka … Czytaj dalej

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej o zmianach w działalności PKA

Zachęcamy do lektury artykułu w Forum Akademickim, w którym Profesor Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pisze o tym, jakie zmiany w działalności PKA wprowadza ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz towarzyszące jej rozporządzenia. ” (…) Na posiedzeniu plenarnym 13 grudnia 2018 r. PKA jednogłośnie przyjęła nowy statut, który zacznie obowiązywać w ostatniej dekadzie stycznia, o ile minister nie zgłosi zastrzeżeń co do zgodności statutu z prawem. Opracowując dokument będący … Czytaj dalej

Projekt Universities of the Future – Collaborative digital shift towards a new framework for industry and education

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promocyjno-informacyjnego, zrealizowanego w ramach Projektu Universities of the Future – Collaborative digital shift towards a new framework for industry and education (UoF), którego partnerem jest Polska Komisja Akredytacyjna. Projekt ma na celu opracowanie nowych metod i narzędzi w jaki uczelnie, przedsiębiorstwa i rządy będą współpracować w ramach nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysłu 4.0. Ponadto projekt ma … Czytaj dalej

Recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym (aktualizacja)

Zgodnie z treścią komunikatu w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w postępowaniu opiniodawczym, który został zamieszczony w serwisie internetowym Komisji w dniu 20 września 2018 r. poniżej publikujemy pierwszy zbiór dokumentacji, zawierający jedenaście recenzji oraz uchwał. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że kolejne recenzje oraz uchwały będą sukcesywnie publikowane w następnych tygodniach. Opinia oraz Uchwała Nr 109/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. … Czytaj dalej