Projekt Universities of the Future – Collaborative digital shift towards a new framework for industry and education

Szanowni Państwo,

zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promocyjno-informacyjnego, zrealizowanego w ramach Projektu Universities of the Future – Collaborative digital shift towards a new framework for industry and education (UoF), którego partnerem jest Polska Komisja Akredytacyjna.

Projekt ma na celu opracowanie nowych metod i narzędzi w jaki uczelnie, przedsiębiorstwa i rządy będą współpracować w ramach nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysłu 4.0. Ponadto projekt ma również na celu promowanie silniejszych wzajemnych powiązań pomiędzy interesariuszami zgodnie z koncepcją potrójnej helisy.

Cele operacyjne projektu to:

 1. stworzenie i aktualizowanie bazy wiedzy na temat Przemysłu 4.0, stanu gotowości do jego wdrożenia i dobrych praktyk w zakresie transferu i rozwoju niezbędnych kompetencji, nabywania i podnoszenia kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy w gospodarce cyfrowej;
 2. zachęcanie i wspieranie interesariuszy projektu we wdrażaniu i transferze doświadczeń w rozwoju regionalnym opartym na Przemyśle 4.0, w którym uczelnie są uważane za instytucje kluczowe dla przygotowania siły roboczej nowej generacji do wyzwań i wymagań czwartej rewolucji przemysłowej.
 3. współtworzenie planu współpracy pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami, przemysłem i rządami, które będą wspierać otwarte, innowacyjne i wspólne działania w ramach transformacji cyfrowej.

Podstawową działalnością projektu jest współtworzenie innowacyjnych zasobów edukacyjnych w celu wsparcia zdolności uczelni do odpowiedzi na określone potrzeby
i wyzwania, w tym:

 1. zestaw innowacyjnych metod dydaktycznych dotyczących podstawowych zagadnień / głównych komponentów Przemysłu 4.0, w tym modeli, projektów i eksperymentów praktycznych, skierowanych do studentów studiów I i II stopnia oraz mających na celu przygotowanie przyszłych młodych innowatorów i pracowników wyposażonych
  w wymagane umiejętności waloryzowane przez rynek pracy;
 2. pionierskie programy kształcenia ustawicznego / krótkie kursy dotyczące głównych tematów i najważniejszych elementów Przemysłu 4.0, skierowane do pracowników, którzy są zainteresowani podniesieniem kompetencji w celu lepszego przygotowania do podejmowania lub nadążania za zmianami organizacyjnymi związanymi z pracą ;
 3. innowacyjne studia podyplomowe oparte na kreatywnych strategiach (takich jak myślenie projektowe, podejście lean i nauka oparta na projektach) stosowana Przemyśle 4.0, skierowana do pracowników przemysłu, zainteresowanych wdrożeniem pilotażowych projektów w celu przyspieszenia innowacji i transformacji cyfrowych w firmach.

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus + Key Action 2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Knowledge Alliances przez konsorcjum:

 • Polytecnic Institute of Porto – koordynator projektu (Portugalia)
 • IKEA – Portugalia
 • Agência Nacional de Inovação – Portugalia
 • Aalto-korkeakoulusäätiö – Finlandia
 • Consair oy – Finlandia
 • Tekniikan akateemiset ry – Finlandia
 • Politechnika Warszawska – Polska
 • Willson & Brown – WB Sp. Z o.o. sp.k. – Polska
 • Polska Komisja Akredytacyjna – Polska
 • Platoniq Sistema Cultural – Hiszpania
 • Alfabetunido Lda – Portugalia
 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – Finlandia

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę internetową projektu.