Kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na ekspertów ds. pracodawców.

W dniach 25 – 26 września br. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe przygotowane przez członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kandydatów na ekspertów do spraw pracodawców uczestniczących w ocenie jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym. Program spotkania przewidywał wprowadzenie do kwestii formalnych i organizacyjnych (m. in. obejmujących aspekty związane z funkcjonowaniem szkół wyższych w Polsce, strukturą zarządzania uczelniami i ich jednostkami, przepisami powszechnie obowiązującymi regulującymi kwestię współpracy … Czytaj dalej

Planowane wizytacje PKA: 5 – 12 października 2015 r.

Pomiędzy 5 a 12 października 2015 r. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej odwiedzą dwie uczelnie. Wizytacje PKA odbędą się na: kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Historyczno – Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku (9 – 10.10.2015 r.) oraz na kierunku „fizyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (11 – 12.10.2015 r.). Zasady dokonywania wizytacji w przypadku oceny programowej określone zostały przez Prezydium … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w okresie 28 września – 4 października 2015 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała na przełomie września i października 2015 r. następujące wizytacje: 28 września: powtórną ocenę programową na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 30 września: powtórną ocenę programową na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, 3 – 4 października: na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Logistyki Wyższej Szkoły … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA weźmie udział w spotkaniu organizowanym przez Fundację Rektorów Polskich

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki weźmie udział w organizowanym w dniu 18 września br. posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Spotkanie będzie miało charakter seminarium akademickiego poświęconego działalności wymienionych powyżej instytucji w bieżącym i poprzednim roku akademickim, w tym – między innymi – przedstawieniu przyjętego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”, … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 21 – 27 września 2015 r.

Pomiędzy 21 a 27 września 2015 r. odbędą się następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 25 września: na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie, 25 – 27 września: ocena instytucjonalna na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Oceny … Czytaj dalej

Spotkanie ekspertów ds. wewnętrznych systemów zapewniania jakości.

W najbliższy piątek, 11 września, w siedzibie Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się spotkanie ekspertów PKA ds. wewnętrznych systemów zapewniania jakości. Celem tego typu roboczych spotkań jest ułatwienie ekspertom wymiany doświadczeń oraz doskonalenie przyjętych przez Komisję procedur dokonywania ocen. Tematem przewodnim najbliższego spotkania będzie ocena wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w świetle podstawowych i szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w terminie 14 – 21 września 2015 r.

Pomiędzy 14 a 21 września br. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała wizytacje na następujących kierunkach studiów: 18 – 19 września: na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 20 – 21 września: na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Są to jedne z ostatnich wizyt zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej wynikające z programu prac przyjętego na rok … Czytaj dalej