Wizytacje PKA w okresie 28 września – 4 października 2015 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała na przełomie września i października 2015 r. następujące wizytacje:

  • 28 września:
    • powtórną ocenę programową na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
  • 30 września:
    • powtórną ocenę programową na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu,
  • 3 – 4 października:
    • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Logistyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Powtórne oceny realizowane są w wyniku przyznania przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceny warunkowej – wówczas, najczęściej po upływie dwunastu miesięcy, zespół ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadza raz jeszcze postępowanie oceniające, aby zweryfikować skuteczność działań naprawczych przeprowadzonych w uczelni w zakresie uchybień wskazanych w uchwale Prezydium PKA oraz – ewentualnie – ocenić inne zmiany w procesie kształcenia, jakie w danej jednostce miały w tym czasie miejsce.

Szczegółowe informacje na temat procesu dokonywania ocen przez PKA dostępne są tutaj.