Wizytacje zaplanowane pomiędzy 4 i 10 kwietnia 2016 r.

Pomiędzy 4 i 10 kwietnia br. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące postępowania oceniające: 4 – 5 kwietnia: na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku; 9 – 10 kwietnia: na kierunku … Czytaj dalej

Wiceprzewodniczący PKA uczestniczył w warsztatach EQUIP.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej wziął udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Enhancing Quality through Innovative Policy and Practice” (EQUIP) przez European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). W trakcie odbywającego się w Amsterdamie spotkania dyskutowano m. in. nad zmianami wprowadzonymi w 2015 r. do Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), wykorzystaniem … Czytaj dalej

Wizytacje PKA zaplanowane na przełomie marca i kwietnia 2016 r.

W okresie 28 marca – 3 kwietnia br. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny jakości kształcenia: 30 – 31 marca: na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; 31 marca – 1 kwietnia: na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; 1 – 2 kwietnia: na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej … Czytaj dalej

Biała Księga Innowacyjności.

Powołana 11 stycznia br. Rada ds. Innowacyjności rozpoczęła prace nad Białą Księgą Innowacyjności – dokumentem, który ma stanowić opis rozwoju polskich innowacji i barier w ich wdrażaniu oraz stanowić podstawę dla przygotowania ustawy o innowacyjności. [blockquote author=”” link=”” link_title=”” target=””]Biała Księga Innowacyjności powstanie w oparciu o doświadczenia wszystkich, którzy są zaangażowani we wdrażanie lub opracowywanie nowatorskich i innowacyjnych projektów: od przedsiębiorców i startupowców po naukowców i brokerów innowacji – czytamy w udostępnionym na stronie … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA weźmie udział w Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w zaplanowanym w dniach 16 – 19 marca br. Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). W wydarzeniu uczestniczyć będą również m. in. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aleksander Bobko, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli MNiSW mgr Marcin Czaja … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 21 – 27 marca 2016 r.

Pomiędzy 21 a 27 marca br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących ocen: 21 – 22 marca: na kierunku „nauki o rodzinie” prowadzonym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 21 – 23 marca: na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (ocena … Czytaj dalej

Wizytacje PKA pomiędzy 14 a 20 marca 2016 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące postępowania oceniające pomiędzy 14 a 20 marca br.: 14 – 15 marca: na kierunku „edukacja techniczno-informatyczna” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze; na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej; 16 – 17 marca: na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej; 17 – 18 marca: na kierunku … Czytaj dalej

Sprawozdanie PKA w związku z zewnętrzną oceną przeprowadzoną w 2013 r.

Na przełomie lat 2013 i 2014 Polska Komisja Akredytacyjna poddała się zewnętrznemu przeglądowi swojej działalności, aby zgodnie z procedurami European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) odnowić swoje członkostwo w tej organizacji oraz zweryfikować zgodność stosowanych procedur z Europejskimi Standardami i Wskazówkami (ESG). Przegląd ten zakończył się sukcesem PKA – zarząd ENQA w dniu 19 lutego 2014 r. na podstawie raportu sporządzonego przez międzynarodowych … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA weźmie udział w obchodach 5-lecia NCN.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w obchodach 5-lecia inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki, które odbędą się w Krakowie 4 marca br. Obchody jubileuszu rozpoczną się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego sympozjum zatytułowanym „Best practices in supporting outstanding scientists and helping them successfully apply for ERC grants”, którego tematem przewodnim bedą sposoby wspierania wybitnych naukowców, w tym … Czytaj dalej